Finanzamt Oranienburg

Zentrale Zuständigkeit des Finanzamts Oranienburg für ausländische Unternehmer und Arbeitnehmer

Prometni davek - pristojnost

Slowenische Fahne

Davčni urad Oranienburg je pristojen za podjetnike, ki opravljajo promet v Nemčiji in imajo prebivališče, sedež ali poslovodstvo v Republiki Poljski (podjetniki z začetnicami priimka od H do L ali partnerske in kapitalske družbe z začetnico imena podjetja od litery H do L; Pristojnost za črke A do G → davčni urad Hameln; pristojnost za črke M do R → davčni urad Cottbus; Pristojnost za črke od S do Ź → Finančni urad Nördlingen z izpostavo Donauwörth) ali v Republiki Sloveniji. To velja tudi, če ima fizična oseba zraven prebivališča v Nemčiji še drugo prebivališče.

Postopek za vračilo DDV

Registracija za prometni davek na davčnih uradih Cottbus in Oranienburg ne pride v poštev, če

V teh primerih poteka postopek za vračilo DDV izključno v Zveznem centralnem davčnem uradu.

Vloge za vračilo vstopnega davka podjetij s sedežem v Republiki Poljski ali Republiki Sloveniji se lahko vložijo izključno na elektronski način v državi prebivališča podjetnika. Te vloge je treba državi članici, v kateri se nahaja sedež podjetja, predložiti najkasneje do 30. 9. v letu, ki sledi letu v katerem je nastal zahtevek za vračilo. Če imate kakršna koli vprašanja o poteku elektronske oddaje vloge v postopku vračila vstopnega davka, se obrnite na pristojni finančni urad v državi prebivališča.

Postopki obdavčevanja v davčnem uradu Oranienburg

Za promet, ki izključuje postopek vračila DDV, je obvezna registracija prometnega davka na davčnem uradu.

 

Treba je predložiti akontacije prometnega davka in letne izjave o prometnem davku v katerih je prikazan promet in DDV, kot tudi prometni davek ki ga je potrebno plačati. Presežek davka na dodano vrednost urad vrne podjetniku.

 

Akontacija prometnega davka se mora oddati za akontacijsko obdobje, do 10. dneva po preteku tega obdobja. V akontaciji obračunan davek (vnaprejšnje plačilo) se mora plačati na isti dan.

 

Letne izjave za prometni davek je treba načeloma oddati do 31.05. naslednjega leta.

 

Akontacije prometnega davka in letno poročilo za prometni davek je treba poslati v elektronski obliki v predpisanem zapisu na davčni urad. Za več podrobnosti v postopku: www.elster.de.

Bookmarken bei
Facebook Twitter Google Bookmarks VZ Netzwerke Delicious StumbleUpOn