Finanzamt Oranienburg

Zentrale Zuständigkeit des Finanzamts Oranienburg für ausländische Unternehmer und Arbeitnehmer

Davek na izplačane plače

Slowenische Fahne

Za gradbena podjetja, ki imajo sedež v Republiki Poljski (poljski podjetniki s prvo črko priimika od H do M ali pri partnerskih in kapitalskih družbah, s prvo črko imena podjetja od H do M ali v Republiki Sloveniji je za obdavčitev plače pristojen davčni urad Oranienburg (Pristojnost za črke A do G → davčni urad Hameln; pristojnost za črke N do Ż → davčni urad Cottbus).

Davčni urad Oranienburg je pristojen tudi za obdavčitev obrtnega najema delavcev, če delodajalec napoti (posodi) tuje najemne delavce iz podjetja na zaposlitev v Brandenburgu.

Davčni urad Oranienburg je pristojen za obdavčitev čezmejnih začasnih delavcev za naslednje izposojevalce delavcev, če so napoteni delavci aktivni v gradbeništvu:

  • čezmejne začasne delavce slovenskih podjetij
  • čezmejne začasne delavce poljskih podjetij z začetnicami priimkov od H do M ali partnerskih in kapitalskih družb z začetnicami imen podjetij od H do M 
    (Pristojnost za črke A do G → davčni urad Hameln; pristojnost za črke N do Ż → davčni urad Cottbus)

Podjetnik, ki ne prebiva v Nemčiji, vendar ima poslovalnico ali stalnega zastopnika v Nemčiji, mora plačevati davčne odtegljaje od izplačanih plač:

Obveznost davka na plače v Nemčiji za slovenske delodajalce

Poleg tega je nerezident v Nemčiji dolžan plačevati najemnikom davek od plač za obrtni najem začasnih delavcev v Nemčiji.

Davek na plače je treba prijaviti in plačati do 10. dneva v mesecu za tekoči mesec (pravilo koledarskega meseca).

Davčno napoved je treba poslati na davčni urad v elektronski obliki in v predpisanem zapisu. Za več podrobnosti v postopku: www.elster.de.