Finanzamt Oranienburg

Zentrale Zuständigkeit des Finanzamts Oranienburg für ausländische Unternehmer und Arbeitnehmer

Davčna olajšava za gradnjo

Slowenische Fahne

Plačila za gradbene storitve so po nemški zakonodaji o davku od dohodka podvržena posebnim davčnim olajšavam (celo davčne olajšava za gradnjo), pod pogojem, da je naročnik (upravičenec) podjetnik. Naročnik mora od protistoritve obračunati 15 % davčni odtegljaj, ki ga mora prijaviti davčnemu uradu pristojnemu za naročnika (upravičenca) in ga mora odvesti do 10. dneva v mesecu, ki sledi mesecu plačila.

Davčni odtegljaj se izvede tudi takrat, ko dohodkov, ki so podvrženi davčni olajšavi po § 48 Zakona o davku na dohodek, po dogovoru in v izogib dvojnega obdavčevanja, ni mogoče obdavčiti v Nemčiji (§ 48d odst. 1 Zakona o davku na dohodek).

Davčni odtegljaj lahko izostane, če je izvajalec svojemu naročniku v času plačila predložil veljavno potrdilo o oprostitvi po § 48b Zakona o davku na dohodek.

Izvajalec lahko neformalno zaprosi za potrdilo o oprostitvi pri svojem pristojnem davčnem uradu, če je že davčno registriran. Če nemška davčna številka še ni bila podeljena, je potrebno potrdilo o oprostitvi vložiti skupaj z vprašalnikom za registracijo (Davčna registracija).

Izvajalcu, ki nima stalnega naslova v Nemčiji izda zanj pristojen davčni urad potrdilo o oprostitvi, če je ugotovljeno, da ta izvajalec redno izpolnjuje svoje davčne obveznosti v Nemčiji. Oprostitev je mogoča tudi, če lahko nerezident Nemčije prepričljivo dokaže, da v Nemčiji ni dolžan nobenega plačila davkov (na primer pri kratkem opravljanju dejavnosti v Nemčiji). Če je potrebno, davčni urad preveri podatke na podlagi vprašalnika. Za več podrobnosti vas prosimo, da si ogledate pisna navodila za davčni odtegljaj za gradnjo, v skladu z § 48 Zakona o davku na dohodek.