Finanzamt Oranienburg

Zentrale Zuständigkeit des Finanzamts Oranienburg für ausländische Unternehmer und Arbeitnehmer

Davčna registracija

Davčna registracija gradbenih podjetji s sedežem v Republiki Poljski/Republiki Sloveniji

Slowenische Fahne

Za izdajo potrdila o oprostitvi in za prijavo prometnega davka je potrebna nemška davčna številka, ki je dodeljena po predložitvi in preučitvi naslednjih dokumentov:

 • za posamezna podjetja
  • vprašalnik za davčno registracijo (DE/SLO)
  • potrdilo o sedežu (DE/SLO) tuje finančne uprave
  • obojestranska kopija registracije podjetja 
 • za kapitalske družbe
  • vprašalnik za davčno registracijo (DE/SLO)
  • potrdilo o sedežu (DE/SLO) tuje finančne uprave
  • kopija izpiska tujega trgovinskega registra 
 • za partnerske družbe
  • vprašalnik za davčno registracijo (DE/SLO)
  • potrdilo o sedežu (DE/SLO) tuje finančne uprave
  • kopija izpiska tujega trgovinskega registra 

Davčna registracija preostalih podjetnikov s sedežem v Republiki Poljski/Republiki Sloveniji (ki niso lastniki gradbenih podjetij) za namene prometnega davka

Če je podjetnik s sedežem v Republiki Poljski oz. Republiki Sloveniji dejaven v Nemčiji in je zato predmet splošnega davčnega sistema v Nemčiji, je potrebno to dejavnost neformalno prijaviti pri davčnem uradu (lahko tudi preko e-poštnega naslova: poststelle.fa-oranienburg@fa.brandenburg.de). Nato je treba poslati (po e-pošti) vso potrebno dokumentacijo za davčno registracijo. Po prejemu vse potrebne dokumentacije sledi testiranje registracije prometnega davka in po potrebi posredovanje nemške davčne številke.

 

Namig:

Za identifikacijsko številko za prometni davek (§ 27a Zakona o prometnem davku) lahko podjetnik zaprosi pisno. Neformalno vlogo je potrebno poslati Zveznemu osrednjemu uradu za davke ali davčnemu uradu.