Finanzamt Oranienburg

Zentrale Zuständigkeit des Finanzamts Oranienburg für ausländische Unternehmer und Arbeitnehmer

Podatek od wynagrodzeń

Polnische Fahne

Dla przedsiębiorstw budowlanych, które swoją siedzibę mają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Słowenii (polskie przedsiębiorstwa, których pierwsze litery pochodzące od nazwiska rozpoczynają się od litery H do L lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy rozpoczynają się od litery H do L), właściwym urzędem skarbowym do opodatkowania wynagrodzeń jest urząd skarbowy w Oranienburgu.
(Właściwym Urzędem Skarbowym dla przedsiębiorców i firm, których nazwy rozpoczynają się od litery A do G → Urząd Skarbowyw Hameln od litery M do R: → Urząd Skarbowy w Cottbus; a od litery S do Ź  Urząd Skarbowy w Nördlingen z placówką w Donauwörth).

Ponadto Urząd Skarbowy w Oranienburgu jest również urzędem właściwym do potrącania podatku od wynagrodzeń w przypadku transgranicznej pracy tymczasowej od firm użyczających pracowników, jeżeli pracownicy zagranicznej firmy użyczającej, oddelegowani do pracy za granicę zatrudnieni są przez przedsiębiorstwo (Wypożyczającego) w Brandenburgii.

Urząd Skarbowy w Oranienburgu jest również urzędem właściwym do potrącania podatku od wynagrodzeń w przypadku transgranicznej pracy tymczasowej od firm użyczających pracowników, jeżeli pracownicy oddelegowani do pracy za granicę zatrudnieni są budownictwie:

  • w przypadku transgranicznej pracy tymczasowej słoweńskich przedsiębiorstw
  • w przypadku transgranicznej pracy tymczasowej polskich przedsiębiorstw, których pierwsze litery pochodzące od nazwiska rozpoczynają się od litery H do L lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy rozpoczynają się od litery H do L

(Właściwym Urzędem Skarbowym dla przedsiębiorców i firm, których nazwy rozpoczynają się od litery A do G → Urząd Skarbowyw Hameln od litery M do R: → Urząd Skarbowy w Cottbusa od litery S do Ź  Urząd Skarbowy w Nördlingen z placówką w Donauwörth).

Przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą, którego siedziba nie znajduje się na terytorium Niemiec, zobowiązane jest do potrącania podatku od wynagrodzeń, jeżeli posiada na terenie Niemiec swój zakład pracy lub stałego przedstawiciela:

Polski pracodawca w Niemczech a podatek dochodowy od wynagrodzeń

Ponadto firmy użyczające pracowników, nie posiadające siedziby w Niemczech w przypadku działalności gospodarczej związanej z pracą tymczasową w Niemczech są zobowiązane do potrącenia podatku od wynagrodzeń.

Podatek od wynagrodzenia należy zgłosić i odprowadzić do 10 dnia po upływie terminu zgłoszenia podatku od wynagrodzenia (z reguły jeden miesiąc kalendarzowy).

Zgłoszenie podatku od wynagrodzenia należy przekazać Urzędowi Skarbowemu zgodnie z urzędowo określonym rejestrem danych drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się na stronie: www.elster.de.