Finanzamt Oranienburg

Zentrale Zuständigkeit des Finanzamts Oranienburg für ausländische Unternehmer und Arbeitnehmer

Rejestracja podatkowa

Polnische Fahne

Podatkowa rejestracja przedsiębiorstw budowlanych mających swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej / Słowenii

Do wydania decyzji o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku oraz do zgłoszenia podatku VAT wymagany jest niemiecki numer identyfikacji podatkowej, który przyznawany jest po doręczeniu i sprawdzeniu następujących dokumentów: 

 • dla przedsiębiorstw jednoosobowych
  • Kwestionariusz rejestracji podatkowej (DE/PL)
  • Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (DE/PL) zagranicznych urzędów finansowych
  • Dwustronna kopia dowodu osobistego 
 • dla spółek kapitałowych
  • Kwestionariusz rejestracji podatkowej (DE/PL)
  • Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (DE/PL) zagranicznych urzędów finansowych
  • Kopia zagranicznego wyciągu z rejestru handlowego 
 • dla spółek osobowych
  • Kwestionariusz rejestracji podatkowej (DE/PL)
  • Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (DE/PL) zagranicznych urzędów finansowych
  • Kopia zagranicznego wyciągu z rejestru handlowego 

Podatkowa rejestracja pozostałych przedsiębiorstw mających swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej / Słowenii (z wyłączeniem przedsiębiorstw budowlanych) dla celów podatkowych

Jeżeli przedsiębiorstwo mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Słowenii prowadzi działalność na terenie Niemiec i w związku z tym podlega przepisom postępowania podatkowego w Niemczech, działalność tą należy zgłosić w urzędzie skarbowym (także drogą mailową na adres: poststelle.fa-oranienburg@fa.brandenburg.de). W dalszej kolejności przesłane zostaną niezbędne dokumenty (za pośrednictwem wiadomości e-mail) wymagane do rejestracji podatkowej. Po wpłynięciu kompletnie wypełnionych dokumentów nastąpi sprawdzenie rejestracji podatkowej oraz ewentualnie przydzielenie niemieckiego numeru identyfikacji podatkowej.

 

Uwaga:

Przedsiębiorca w celu otrzymania niemieckiego numeru identyfikacji podatkowej (§ 27a niem. Ustawy o podatku VAT) powinien złożyć pisemny wniosek. Wniosek ten należy skierować do Centralnego Federalnego Urzędu Podatkowego lub do Urzędu Skarbowego.