Finanzamt Oranienburg

Zentrale Zuständigkeit des Finanzamts Oranienburg für ausländische Unternehmer und Arbeitnehmer

Centralna właściwość dla zagranicznych przedsiębiorstw i pracowników

Polnische Fahne

Właściwym Urzędem Skarbowym odpowiedzialnym za niżej wymienione formy opodatkowania jest Urząd Skarbowy w Oranienburgu, o ile transakcje dokonywane są na terytorium Niemiec: 

 • Opodatkowanie VAT obowiązujące w przypadku przedsiębiorców mających swoją siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, których pierwsze litery pochodzące od nazwiska rozpoczynają się od litery H do L lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy rozpoczynają się od litery H do L
  (Właściwym Urzędem Skarbowym dla przedsiębiorców i firm, których nazwy rozpoczynają się od litery A do G → Urząd Skarbowyw Hameln, a od litery M do R → Urząd Skarbowy w Cottbus; a od litery S do Ź  Urząd Skarbowy w Nördlingen z placówką w Donauwörth
 • Opodatkowanie VAT obowiązujące w przypadku przedsiębiorców mających swoją siedzibę w Słowenii 
 • Opodatkowanie dochodowe obowiązujące w przypadku przedsiębiorców budowlanych mających swoją siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, których pierwsze litery pochodzące od nazwiska właściciela i jego pracowników rozpoczynają się od litery H do L lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy i jej pracowników rozpoczynają się od litery H do L
  (Właściwym Urzędem Skarbowym dla przedsiębiorców i firm, których nazwy rozpoczynają się od litery A do G → Urząd Skarbowyw Hameln, a od litery M do R → Urząd Skarbowy w Cottbusa od litery S do Ź  Urząd Skarbowy w Nördlingen z placówką w Donauwörth
 • Opodatkowanie dochodowe obowiązujące w przypadku przedsiębiorców budowlanych mających swoją siedzibę w Słowenii oraz ich pracowników

Ponadto Urząd Skarbowy w Cottbus jest również urzędem właściwym do potrącania podatku od wynagrodzeń w przypadku transgranicznej pracy tymczasowej

 • od firm użyczających pracowników, których miejsce zamieszkania, siedziba lub kierownictwo znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej (Przedsiębiorstwa, których pierwsze litery pochodzące od nazwiska rozpoczynają się od litery H do L lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy rozpoczynają się od litery H do L)
  (Właściwym Urzędem Skarbowym dla przedsiębiorców i firm, których nazwy rozpoczynają się od litery A do G → Urząd Skarbowyw Hameln, a od litery M do R → Urząd Skarbowy w Cottbusa od litery S do Ź  Urząd Skarbowy w Nördlingen z placówką w Donauwörth
 • od firm użyczających pracowników, których miejsce zamieszkania, siedziba lub kierownictwo znajduje w Słowenii, jak również
 • urzędem właściwym do opodatkowania pracowników tymczasowych,

jeżeli pracownicy oddelegowani do pracy za granicę zatrudnieni są w budownictwie.

Urząd Skarbowy w Oranienburgu jest również urzędem właściwym do potrącania podatku od wynagrodzeń w przypadku transgranicznej pracy tymczasowej od firm użyczających pracowników, jeżeli pracownicy zagranicznej firmy użyczającej, oddelegowani do pracy za granicę zatrudnieni są przez przedsiębiorstwo (Wypożyczającego) w Brandenburgii.

 

Uwaga:

Proszę wziąć pod uwagę, iż zawarte na tych stronach informacje nie służą jako pomoc w zakresie doradztwa podatkowego. Jeżeli mają Państwo merytoryczne pytania odnośnie gospodarczej, transgranicznej działalności lub odnośnie sporządzania deklaracji podatkowych, prosimy skierować się do wybranej przez siebie osoby posiadającej uprawnienia do świadczenia doradztwa w sprawach podatkowych (na przykład doradca podatkowy).

weitere Artikel

Bookmarken bei
Facebook Twitter Google Bookmarks VZ Netzwerke Delicious StumbleUpOn